Uimhreacha - Numbers

by Talk Irish

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    Learn how to count numbers, objects and people in Irish. Sample sentences show you how each number is used. Album recorded in Belfast with native Irish speaker and BBC presenter Céara Ní Choinn.

      €0.99 EUR  or more

     

1.
(free) 00:02
2.
(free) 00:01
3.
(free) 00:01
4.
(free) 00:01
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
00:02
67.
68.
00:01
69.
70.
00:01
71.
72.
00:01
73.
74.
00:01
75.
76.
00:01
77.
78.
00:02
79.
80.
00:02
81.
82.
00:02
83.
84.
00:02
85.

about

Irish numbers recorded in Belfast with a native speaker Ceara NÍ Choinn.

credits

released December 21, 2011

Ceara Ní Choinn

tags

license

all rights reserved
Track Name: counting 0 - a naid
a náid
Track Name: counting 1 - a haon
a haon
Track Name: counting 2 - a do
a dó
Track Name: counting 3 - a tri
a trí
Track Name: counting 4 - a ceathair
a ceathair
Track Name: counting 5 - a cuig
a cúig
Track Name: counting 6 - a se
a sé
Track Name: counting 7 - a seacht
a seacht
Track Name: counting 8 - a hocht
a hocht
Track Name: counting 9 - a naoi
a naoi
Track Name: counting 10 - a deich
a deich
Track Name: counting 11 - a haon deag
a haon déag
Track Name: counting 11 - sentence
A haon déag agus a haon déag, sin fiche a dó. Eleven and eleven makes twenty-two.
Track Name: counting 12 - a do dheag
a dó dhéag
Track Name: counting 12 - sentence
An bhfuil táblaí a dó dhéag ar eolas agat go fóill? Do you know the twelve times tables yet?
Track Name: counting 13 - a tri deag
a trí déag
Track Name: counting 13 - sentence
Ní bhíonn urlár a trí déag sa chuid is mó de na hóstáin. Most hotels don't have a floor thirteen.
Track Name: counting 14 - a ceathair deag
a ceathair déag
Track Name: counting 14 - sentence
Is dóigh liom gur árasán uimhir a ceathair déag atá ann. I think it's apartment number fourteen.
Track Name: counting 15 - a cuig deag
a cúig déag
Track Name: counting 15 - sentence
Má bhaintear a cúig déag de chéad, déanann sin ochtó a cúig. If you subtract fifteen from a hundred, that makes eighty five.
Track Name: counting 16 - sentence
Beidh siad ag obair ar chaibidil a sé déag den leabhar inniu. They will be working on chapter sixteen of the book today.
Track Name: counting 17 - a seacht deag
seacht déag
Track Name: counting 17 - sentence
Níl cead aici fíon a ól, níl sí ach a seacht déag. She is not allowed to drink wine, she's only seventeen.
Track Name: counting 18 - a hocht deag
ocht déag
Track Name: counting 18 - sentence
Cad é a hocht déag á roinnt ar a trí? What's eighteen divided by three?
Track Name: counting 19 - a naoi deag
naoi déag
Track Name: counting 19 - sentence
Ní thig liom uimhir a naoi déag a dhéanamh. I can't do number nineteen.
Track Name: counting 20 - fiche
fiche
Track Name: counting 20 - sentence
Fiche agus fiche sin daichead. Twenty and twenty is forty.
Track Name: counting 30 - triocha
tríocha
Track Name: counting 30 - sentence
Tríocha agus daichead sin seachtó. Thirty and forty is seventy.
Track Name: counting 40 - daichead
daichead
Track Name: counting 40 - sentence
Baineann daoine áirithe úsáid as an fhocal ceathracha in áit daichead. Some people use the word ceathracha for forty instead of daichead.
Track Name: counting 50 - caoga
caoga
Track Name: counting 50 - sentence
Céad lúide caoga sin caoga. A hundred minus fifty is fifty.
Track Name: counting 60 - seasca
seasca
Track Name: counting 60 - sentence
Bhí air comháireamh go dtí seasca. He had to count to sixty.
Track Name: counting 70 - seachto
seachtó
Track Name: counting 70 - sentence
Ceapadh ina uachtarán é sa bhliain míle naoi gcéad seachtó a trí. He was appointed president in 1973.
Track Name: counting 80 - ochto
ochtó
Track Name: counting 80 - sentence
Daichead agus daichead sin ochtó. Forty and forty is eighty.
Track Name: counting 90 - nocha
nócha
Track Name: counting 90 - sentence
Céad lúide a deich sin nócha. A hundred minus ten is ninety.
Track Name: object or age 1
aon
Track Name: object or age 1 sentence
Níl ach aon euro amháin fágtha agam. I only have one euro left.
Track Name: object or age 2
dhá
Track Name: object or age 2 sentence
Bhí dhá charr agus gluaisrothar sa charrchlós. There were two cars and a motorcycle in the car park.
Track Name: object or age 3
trí
Track Name: object or age 3 sentence
Tá trí theach mhóra ar an chnoc sin. There are three big houses on that hill.
Track Name: object or age 4
ceithre
Track Name: object or age 4 sentence
Níl fágtha againn anois ach ceithre lá go dtí an Nollaig. We only have four days left until Christmas now.
Track Name: object or age 5
cúig
Track Name: object or age 5 - sentence
Bhí cúig chúige in Éirinn fadó ach níl ach ceithre cinn ann anois. There were five provinces in Ireland long ago but now there are only four.
Track Name: object or age 6
Track Name: object or age 6 - sentence
Tá feirm sé acra aige in iarthar an chontae. He has a six-acre farm in the west of the county.
Track Name: object or age 7
seacht
Track Name: object or age 7 sentence
Is mór an trua nach bhfuil sé déanta agam go fóill ach níl ach seacht lá sa tseachtain! It's a great pity that I haven't done it yet but there are only seven days in the week!
Track Name: object or age 8
ocht
Track Name: object or age 8 sentence
Ní raibh ach ocht ndollar ar an leabhar sin agus bhain mé an-úsáid as. That book was only eight dollars and I have used it a lot.
Track Name: object or age 9
naoi
Track Name: object or age 9 sentence
Deirtear go bhfuil naoi mbeatha ag an chat. They say that a cat has nine lives.
Track Name: object or age 10
deich
Track Name: object or age 10 sentence
Ní bheidh mé ach deich nóiméad. I'll only be ten minutes.
Track Name: people 1
amháin
Track Name: people 1 sentence
Ar an drochuair, ní raibh ach aon duine amháin ann. Unfortunately, there was only one person there.
Track Name: people 2
beirt
Track Name: people 2 sentence
Bhí mé ag labhairt le beirt fhear sa teach tábhairne aréir. I was speaking to two men in the pub last night.
Track Name: people 3
triúr
Track Name: people 3 sentence
Bhí triúr deartháireacha agus aon deirfiúr amháin aige. He had three brothers and one sister.
Track Name: People 4
ceathrar
Track Name: people 4 sentence
Beidh ceathrar de dhíth orainn leis an chluiche cláir sin a imirt. We'll need four people to play that board game.
Track Name: people 5
cúigear
Track Name: people 5 sentence
Bhí siad cúigear ann ag an bhialann. There were five of them there at the restaurant.
Track Name: people 6
seisear
Track Name: people 6 sentence
Bí thusa ag obair leis an seisear thall ansin agus fanfaidh mise leis an chuid eile. You work with the six people over there and I'll stay with the rest.
Track Name: people 7
seachtar
Track Name: people 7 sentence
Tá seachtar i mo theaghlach. There are seven people in my family.
Track Name: people 8
ochtar
Track Name: people 8 sentence
Bhí ochtar de dhíth orainn leis an damhsa a chleachtadh mar is ceart. We needed eight people to practice the dance properly.
Track Name: people 9
naonúr
Track Name: people 9 - sentence
Bhí foireann sa quiz aréir darbh ainm An Naonúr Críonna. There was a team in the quiz last night called The Wise Nine.
Track Name: people 10
deichniúr
Track Name: people 10 sentence
Dúradh faoi go raibh sé chomh láidir le deichniúr fear. It was said of him that he was as strong as ten men.